5.11.2008

Obama voitti vaalit

Obama voitti vaalit

Yhdysvaltain presidentinvaalit huipentuivat vaalipäivään 4. marraskuuta 2008 Barack Obaman voittoon. Äänestys oli vilkasta, ja Obama onnistui saamaan taakseen useita sellaisia osavaltioita, jotka yleensä ovat olleet republikaanien vahvaa kannatusaluetta. Ovensuukyselyjen mukaan talouskysymykset ratkaisivat vaalin. Obama astuu virkaansa 20. tammikuuta 2009.


Obama voitti vaalit


Nettilukiolaisten Maailman Mahtavin - blogissa Barack Obaman ja muiden ehdokkaiden taivalta on seurattu vuoden 2008 tammikuusta alkaen. Tammikuun 22. päivä julkaistussa ehdokasesittelyssä KN ja SY kuvailevat Obamaa seuraavalla tavalla:

Obama toimi Harvardissa opiskellessaan Harvard Law Review -lehden johdossa. Obama oli arvostetun lehden ensimmäinen mustaihoinen johtaja. Hän pääsi virkaan voitettuaan äänestyksessä David Goldbergin. Hänen luokkatoverinsa Michael Fromanin mukaan suurin osa luokan oppilaista oli liberaaleja, mutta joukossa oli kasvava konservatiivien ryhmä. Lähes jokaisesta asiasta oli kiistoja vasemmiston ja oikeiston kesken. Obama voitti äänestyksen Fromanin mukaan siksi, että konservatiivit uskoivat hänen kuuntelevan myös heidän ehdotuksiaan. Obama valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 1991.

Alussa oli Clinton

Tammikuussa kurssilaiset eivät vielä uskoneet Obaman voittoon, vaan leikkimielisen äänestyksen voitti ylivoimaisesti Hillary Clinton. Valintaa perusteltiin yhtäältä sillä, että republikaanien kaksi kautta jatkuneen valtakauden jälkeen amerikkalaiset halusivat muutosta ja toisaalta sillä, että demokraattien leirissä Hillarylla oli enemmän kokemusta kuin Obamalla.

Monet kurssilaiset halusivat myös nähdä naisen Yhdysvaltojen seuraavana presidenttinä.

- Nyt on naisen aika nousta johtamaan yhtä maailman kärkimaista. Se ei onnistunut kauhean hyvin omasta mielestäni W. Bushilta. Jos nainen olisi presidenttinä, vältyttäisiin sodilta.

Clintonin sukupuoleen kurssilaiset suhtautuivat ristiriitaisesti. Yhtäältä sen katsottiin auttavan Clintonia.

- Clinton pääsee demokraattien ehdokkaaksi koulutettujen naisten äänillä.

Toisaalta naiseuden katsottiin myös olevan este Hillary Clintonin valinnalle.

- Hillary Clintonilla on laajalti vastustajia hänen naismielipiteidensä vuoksi.

Obaman ihonväriin ei kurssilaisten puheenvuoroissa sisältynyt samaa ristiriitaa, vaikka se nousi keskustelun ja analyysien aiheeksi alusta asti. Siinä missä Clintonin sukupuolen katsottiin olevan hänelle haitaksi valinnassa, Obaman ihonvärin ja olemuksen katsottiin tuovan hänelle etua.

- Luulisin Obaman olevan vahvoilla koska hän on ensimmäinen värillinen presidentti ehdokas ja koska hän ei ole niin vanha kuin suurin osa muista. Hän myös näyttää niin kiltiltä, että jotkut saattavat äänestää jo sitäkin.

Clintonin alamäki

Huhtikuussa 2008 blogiin alkoi ilmestyä juttuja Clintonin alamäestä. Puhuttiin Clintonin likaisesta pelistä ja Obaman mustamaalaamisesta. Erityisesti Clintonin plagiointisyyte ja Obaman somaliasu herättivät keskustelua.

Kurssilaiset paheksuivat sitä, että Hillary Clinton oli syyttänyt Obamaa puheen plagioinnista ja jäänyt myöhemmin samalla viikolla itse kiinni puheen plagioinnista. Kurssilaiset epäilivät Clintonin myös vuotaneen julkisuuteen kuvan, jossa Obama esiintyy somalialaisessa kansallispuvussa. Kuvan takia Obama oli joutunut viikon aikana todistamaan olevansa kristitty eikä muslimi.

Toukokuuhun mennessä monien aikaisemmin Clintonia kannattaneiden kurssilaisten sympatiat olivat vaihtuneet.

- Taas selitellään vanhoja sanomisia, Santeri kirjoitti uutisviikollaan.

Ja vain viikkoa myöhemmin, Anni kirjoitti:

- Clintonin alamäki jatkuu. Koskahan hymy hyytyy?


Obamania


Huhtikuussa gallup-tietoja seuraavan Annin mukaan Obama alkoi kivuta pitkällä ja lyhyellä aikavälillä tasaista vauhtia Hillary Clintonin ohitse.

Raportit maailman medioista tukivat gallup-tietoja ja lukiolaisten omia tunteita. Obamania oli alkanut, aivan kuten Santeri omassa jutussaan Uruguayin mediasta kirjoitti.

Obaman lisäksi myös McCainin maltillinen politiikka sai muutamalta kurssilaisilta ylistystä. Demokraattien vaalitaistelun pitkittyminen vei kuitenkin kurssilaisten mielenkiinnon Clintonin ja Obaman väliseen kamppailuun. Esivaalien tulos selvisi vasta kurssin loputtua kesäkuun alussa, kun Clinton vihdoin myönsi Obaman voiton.

25.6.2008

Maailman Mahtavien loppuarviointia

Maailman Mahtavien loppuarviointia

Maailman mahtavin –kurssi oli Internetixin ja Nettilukion ensimmäinen yritys yhdistää päivän politiikka osaksi lukion kursseja. Tarkoituksena oli herättää ajankohtaisten tapahtumien avulla mielenkiinto yhteiskunnalliseen toiminnan ja sen lainalaisuuksien kriittiseen tarkasteluun mm. demokratiapohdiskelun avulla. Niin kurssilaiset kuin opettajatkin hyppäsivät mukaan nopeasti ja pohjatyö jäi tämän takia vaillinaiseksi.

Kurssin ja päivän politiikan yhdistäminen onnistui vain osittain. Opiskelijat joutuivat kurssin lopuksi laatimaan vielä esseen saadakseen lisäkurssisuorituksia. Tulevaisuudessa pitääkin tehdä vielä paljon töitä sen eteen, että erilaiset kurssit ja aineet todella liittäytyvät päivän politiikkaan. Yhteiskuntaopin, historian ja mediadiplomikurssien lisäksi mahdollisia yhteistyökursseja voisivat olla esimerkiksi psykologia, äidinkieli, englanti ja muut mahdolliset kielet, filosofia ja matematiikka.

Alkuvaikeuksista huolimatta ensimmäiset kurssilaiset osoittivat, että kurssilla on potentiaalia. Ajankohtaisuus kiinnostaa ja jokainen kurssilainen teki huomattavasti normaalia suuremman työn seuratessaan valitsemia vaaliteemoja, kirjoittaessaan uutisia ja ehdokasanalyysejä. Ongelma oli se, että usein pohjatietoa eli laajempi kuva yhteiskunnallisista järjestelmistä, moraalifilosofiasta, psykologisista käyttäytymismalleista, ei ollut ja tämän takia kuvauksista tuli iltapäivälehtimäistä ilottelua. Tämä on opettajille suuri haaste ja mahdollisuus. On heidän tehtävänsä johdattaa kurssilaiset lähteille ja tarjota heille uudenlaisia näkökulmia vanhaan asiaan.

Kurssilaiset suorittivat lähes kahden lukuvuoden mittaisella kurssilla useita tehtäviä, joista jokaista kuvataan tarkemmin alla.

Ehdokkaat

Jokainen kurssilainen tutustui ja seurasi kurssin aikana yhtä, valitsemaansa ehdokasta ja laatia hänestä yhteiseen ympäristöön ehdokaskuvaus. Ehdokaskuvaukset olivat yhdestä tai useammasta lähteestä hankittuja henkilökuvauksia, joiden avulla syntyi kuva ehdokkaan keskeisistä pyrkimyksistä ja aiemmista ansioista. Myöhemmin pääehdokkaiden kuvaukset syvenivät uutisvirran mukana niin, että varsinkin Clintonista ja Obamasta kehittyi vivahteikas profiili, jossa tosin selvästi korostui keskinäinen kamppailu. Republikaanien vähemmän dramaattinen ehdokasasetelma jätti McCainin persoonan demokraattien varjoon.


Tarkoituksena oli kiinnittää huomiota ns. politiikan henkilöitymiseen ja sen mukanaan tuomaan ”identiteettipolitiikkaan.” Oppilaita johdateltiin miettimään mm. sellaisia asioita kuten minkälaisia ominaisuuksia (identiteettiä) ehdokkaat korostavat ja miksi. Keskeisiksi teemoiksi nousivat kurssilaisten itsensä toimesta sukupuoli ja rotu. Tulevaisuudessa opettajalta vaaditaan tämänkaltaisissa tehtävissä nopeaa reagointia. Kun jokin mielenkiintoinen teema nousee opiskelijan toimesta esille, täytyy opettajan tukea opiskelijaa ja tarjota uusia näkökulmia.

Henkilöityneen politiikan seuraaminen sen omilla ehdoilla on haastavaa sekä opiskelijoille että opettajille. Opettajan tehtävä on muistuttaa opiskelijaa jatkuvasti miksi-kysymyksestä. Sen sijaan, että seurataan draamaa, pitää kysyä, miksi draamaa tarvitaan ja ketä se palvelee. Tässä tehtävässä sekä psykologian- että filosofian –kurssit olisivat hyödyksi.


Osavaltiot

Kurssilaiset laativat kurssin aluksi kuvauksen valitsemastaan yhdysvaltalaisesta osavaltiosta. Tehtävän tavoite oli tutustuttaa kurssilaiset aiheeseen ja vivahteistaa vaaliasetelmaa paikallisiin ja alueellisiin erityispiirteisiin sekä äänestäjäkunnan rakenteisiin piirteisiin. Yhdysvaltain presidentinvaaleille on ominaista esivaaliprosessi, jota käydään osavaltioittain. Kuvauksissa perustiedot esitettiin hyvin, mutta syvempi käsittely olisi edellyttänyt ajallista seurantaa ainakin muutamien osavaltioiden suhteen siten, että kannatuksissa tapahtuneet muutokset ja niiden syyt olisivat tulleet esiin. Voi tietysti myös miettiä, miten tärkeää osavaltioiden tarkempi seuraaminen ja syvemmän kuvan luominen on. Eli onko tarkoitus syventää tietoa vuoden 2008 vaaleista vai luoda sellainen kokonaiskuva, joka mahdollistaa kurssilaisten omien kiinnostuksen kohteiden liittämisen vaaleihin.

Tehtävä täytti tavoitteensa sikäli hyvin, että kurssilaisten luomista tietoiskuista syntyi kattava kuva esivaalien etenemisestä. Tosin kokonaiskuvan saaminen edellytti sitä, että kurssilaiset lukivat toistensa laatimat esittelyt. Kurssin alussa eli vaiheessa jossa sekä oppilaat että opettajat vasta opiskelivat kurssin käytänteitä ja ajankäyttöä, voisi harkita pakollista kommentointia lukemisen varmistamiseksi. Samalla luotaisiin luonteva kommentointikäytäntö tulevalle kurssille, jossa kommentointi voisi olla vapaampaa. Toisten kurssilaisten kommentointi myös motivoi kirjoittajia aivan eri tavalla kuin opettajien ”asiantuntijanäkökulmasta” annettu palaute. Vaikka keskustelu ei olisikaan tavoite, ryhmämuotoinen oppiminen, jossa ryhmä luo itse oman oppimateriaalinsa, vaatii omien tekstientuottamisen lisäksi toisten tekstien lukemista.


Teemat

Ehdokasesittelyn ja osavaltiokuvauksen jälkeen kurssilaiset valitsivat opettajien avustuksella tietyn teeman tai aiheen, jota he halusivat seurata. Aluksi teematehtävässä haluttiin pitää mukana kaikki vaalien ”tärkeät aiheet”, mutta myöhemmin tästä tavoitteesta luovuttiin. Päivän politiikkaa tärkeämpää on kurssilaisten omien mielenkiinnonkohteiden seuraaminen. Tässä tapauksessa kurssimateriaalista tulee kurssilaisten näköinen tilkkutäkki. Kokonaiskuva ja tietoisuus tärkeistä teemoista ovat jo syntyneet kurssilaisille henkilöesittelyä laadittaessa. Teematehtävässä voisi tulevaisuudessa hyödyntää useita eri kurssiohjelmia sen mukaan, mitkä ovat opiskelijan omat mielenkiinnonkohteet. Talouspolitiikasta kiinnostunut oppilas voisi suorittaa osan yhteiskuntaopinkurssista jne.

Media

Mediaosuuden tarkoitus oli tutustua uutisen tekemiseen (uutisen muotoon, lähdekritiikkiin ja uutiskriteereihin) ja samalla kiinnittää huomiota ”uutismaailman rakenteellisuuteen” eli tarkastella uutisia ”mediakriittisesti.” Jokainen kurssilainen kirjoitti viikon ajan vaaliuutisia blogiin. Uutiset pysyivät hyvin annetussa muodossa ja noudattivat uutiskriteereitä, joihin kurssilaiset oli tutustutettu aikaisemmin. Välipalautteen jälkeen uutiset myös paranivat. Kurssilaiset ottivat siis palautetta vastaan hyvin. Myös tulevaisuudessa palautteen antamiseen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Lisäksi tulevaisuudessa uutispäivystyksen loppuun olisi hyvä lisätä lyhyt esseemäinen teksti, jossa opiskelija pohtii sitä, minkälaisen kuvan hänen omat uutisensa maailmasta antavat. Tällainen lisätehtävä varmistaisi sen, että mediakriittinen näkökulma on syntynyt. Tällä hetkellä omaa tekemistä pohdiskelevan tekstin laatiminen koskee vain niitä, jotka haluavat osasuorituksen mediadiplomia varten. Toinen kehittämispolku liittyy aineiden väliseen yhteistyöhön. Esimerkiksi äidinkielen kurssien osasuorittamisen avulla voitaisiin tuoda lisää ”operesursseja” uutisten oikeakielisyyden tarkasteluun.

Mediakriittisyyttä opiskelijat harjoittivat myös vapaavalintaisella mediaseurantatehtävällä, jossa opiskelija seurasi tietyn alueen tai tietyn välineen vaaliuutisointia. Opiskelijoita ohjattiin vastaamaan mm. sellaisiin kysymyksiin kuten miten ja millä keinoilla välineen maailma luodaan. Tehtävistä selvisi se, että mediakritiikki on vaativa laji. Huolella tehtyjä kuvailuja syntyi helposti, mutta rakenteisiin liittyvää analyysia sai kiskomalla kiskoa. Tämä on ehdottomasti opettajan moka. Tulevaisuudessa opiskelijat pitää ohjata ennen kirjoittamista lähteille eli heille tulee laatia oppimateriaalia mediakriittisyydestä. Pelkät kysymykset eivät riitä. Toinen ongelma, mihin tehtävässä törmättiin, liittyy toisten tehtävien lukemisen varmistamiseen tai tässä tapauksessa varmistamattomuuteen. Tarkoitus oli antaa kurssilaisille kokonaiskuva vaaliuutisoinnista tai –medioinnista. Tällaisen kokonaiskuvan saamiseen liittyy vahvasti se, että jokainen lukee kaikki syntyneet tekstit. Se, onko tarkoituksenmukaista vahtia lukemista esim. pakollisella kommentoinnilla, on vähemmän tärkeä ongelma kuin se, että kaikki tekstit ovat selvästi kaikkien luettavissa samassa paikassa ja että tieto tästä ”paikasta” on kaikilla opiskelijoilla.


Loppuessee

Ne kurssilaiset, jotka halusivat suorittaa yhteiskuntaopinkurssin, laativat vielä kurssin viime metreillä esseen, jonka aiheen määritteli opettaja. Tässä tehtävässä palattiin perinteiseen ylhäältä-alas- malliin, jota aluksi haluttiin välttää. Kurssin suurin haaste onkin lukion opetusohjelmasta löytyvien kurssien ja vaalien luonteva yhdistäminen.

16.6.2008

Kuka on heistä numero 1?

Näin kuuluu otsikko saksalaisessa GALA -lehdessä. Artikkelin aiheena oli, kumpi sopisi valkoiseen taloon paremmin Michelle Obama vai Cindy McCain.

Michelle Obamasta mainittiin muun muassa hänen klassinen ja elegantti pukeutumisensa, jossa hän välillä sortuu myös liian rentoihin asusteisiin. Hänen kerrotaan meikkaavan vähän, jos ollenkaan ja käyttävän neutraaleja värejä vaatteissaan. Michelle, jonka hiukset on leikattu "Doris-Day"- tyylin mukaisesti on lehden mukaan usein naurava ja hymyilevä lihaksikas nainen.
Cindy McCain on täysin Michellen vastakohta ja hänet on jopa rankattu täydelliseksi First Ladyksi muistuttaen ulkonäkönsä ja pidättäytyvän luonteensa ansiosta Nancy Reagania. Hänen kerrotaan rakastavan klassisia pukuja ja olevan aina täydellisesti meikattu, blondattu ja hiukset tyylikkäästi taiteiltuna.

Jos nämä samat asiat ovat myös USA:n puheen aiheena niinkin isolla tekstillä, kuin täällä Saksassa saatta presidentti ehdokkaiden naisilla olla hyvinkin ratkaiseva vaikutus presidentin valintaan pinnallisempien äänestäjien suhteen. Nähtäväksi jää kuinka suurta osaa naiset alkavat pelaamaan ja kuinka likaiseksi heidän kamppailunsa kääntyy..

"Birgit"

25.5.2008

Kaksi pastoria muutamaan tuntiin.

McCain on tuominnut kaksi häntä tukenutta pastoria. Pastori John Hagee sanoi, että Adolf Hitler toteutti Jumalan tahtoa kiihdyttäessään juutalaisten Israeliin paluuta. McCain sanoi, ettei hän hyväksy tällaisia lausuntoja.

Pastori Rod Parsley puolestaan sanoi Islamin olevan "henkisen pahan salaliitto".

McCain torjui molempien pastorien tuen.

Santeri

24.5.2008

Taas selitellään vanhoja sanomisia.

Hillary Clinton on joutunut selittelemään sanomisiaan sen jälkeen, kun hän otti esille murhatun Robert F. Kennedyn kohtalon. Clinton perusteli päätöstään jatkaa sillä, että esivaaleissa voi tapahtua mitä vain, kuten Robert F. Kennedylle, joka murhattiin kesken esivaalien kesäkuussa 1968.Robert (Bob) Kennedy

Barrack Obaman leirissä asian esille ottaminen on erittäin paheksuttu asia tällä hetkellä. Clintonin vaalitiimin mukaan Clintonin tarkoituksena oli vain esittää, että vaalitaisto on ennenkin venynyt kesälle.

Santeri

22.5.2008

Mitä kuuluu jenkkitaloudelle?

Yhdysvaltain kansantalous on viime kuukaudet jatkanut kampailuaan taantumaa vastaan asuntomarkkinoilta alkaneiden ongelmien levitessä entistä laajemmalle talouteen. Maan hallinto ei kuitenkaan ole jäänyt sivustakatsojaksi vaan on elvyttänyt taloutta päättäväisin ottein. Kuluttajat ovat alkaneet saamaan massiiviseen elvytyspakettiin liittyviä veronpalautuksia, keskuspankki FED on laskenut ohjauskorkonsa kahden prosenttiyksikšn tasolle ja helpottanut luottokriisin kaltoin kohtelemien pankkien elämää pumppaamalla markkinoille lisää likviditeettiä.

FEDin pääjohtaja Bernanke

Pelot taantumasta eivät tosin ole toistaiseksi toteutuneet vaan BKT jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kasvu tosin jäi vaatimattomaan 0,6 prosenttiin. Tilastoista huolimatta taantumaan uskovien pessimistien kerho on saanut lisää uusia jäseniä ja monen mielestä vähintäänkin osa 50 osavaltiosta on jo taantumassa. Valoa synkkyyteen on tuonut vientiteollisuuden hyvän vireen jatkuminen, joka tosin ei ole yksinään riittänyt estämään talouskasvun hidastumista.

Elvytyksestä huolimatta talouden vetureina toimivien kuluttajien luottamus on heikentynyt. Keskeisinä syinä tähän ovat olleet asuntomarkkinoiden kriisin lisäksi epävarmuus omasta työpaikasta sekä elintarvikkeiden ja polttoaineiden jatkuva hinnannousu. Moni kuluttuja onkin jo joutunut kiristämään vyötään, joka on näkynyt selkeästi esimerkiksi kauppaketjujen myyntiluvuissa. Kovasta myynnin kasvusta ovat nauttineet vain halpakaupat ja "varastoklubit". Kalliimmat ketjut ja erikoistavarakauppa ovat puolestaan kärsineet myynnin laskusta.

Kuluttajien lisäksi talouden ongelmat ovat iskeneet pahasti rahoitusalaan, joka on kärsinyt yhteensä yli sataan miljardiin dollariin kohoavat jättitappiot. Jenkkipankit eivät tosin ole jääneet lehdellä soittelemaan vaan tappioiden kattamiseksi on kerätty nopeasti uutta pääomaa, monissa tapauksissa ulkomaalaisilta sijoittajilta. Lisäksi kymmenille tuhansille hyvin palkatuille työntekijöille on näytetty ovea kulujen karsimiseksi.

Talouden kurimus ei kuitenkaan tule kestämään ikuisesti. Yleisen näkemyksen mukaan talouskasvu alkaisi kiihtyä jälleen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä tai viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Pahasti kärsineiden asuntomarkkinoiden toipuminen kriisistä puolestaan kestänee hieman pidempään.

JM 20.05.08

Linkit

FED: United States Central Bank
ECB: European Centrla Bank
Suomen Pankki, Bank of Finland

Ei vieläkään ratkaisua.
Kentuckyn ja Oregonin esivaalit eivät ratkaisseet vieläkään Demokraattien presidenttiehdokasta. Obamalla on nyt yli puolet valitsijamiehistä, mutta hän ei ole vieläkään rikkonut 2 026 valitsijan rajaa, jolla hän voittaisi.

Obama voitti Oregonin vaalin selkein lukemin, mutta Kentuckyn vaalit vei murskalukemin Clinton. Kentuckyssa Clintonin kannatus oli vahvaa kaikissa äänestysryhmissä. Erityisesti hän sai ääniä vaaleaihoisilta, keski-ikäisiltä äänestäjiltä.

santeri